Sikkerhed

Sikkerhed for offentlig tilgængelige legepladser

For at sikre, at legepladserne lever op til gældende sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige krav, vil det være bedst, at legepladsen løbende bliver efterset og vedligeholdt. Kravene som legepladsen skal overholde, kan altid læses i bygningsreglementet eller ved at kontakte kommunen.

Daglig vedligehold vil være at tjekke legepladsen for hærværk, glasskår, pludselig opstået skade og andre uønskede emner på legepladsen. Dette kan være en ansat af ejeren af legepladsen, men brugerne (privatpersoner) vil også være rigtig gode, at inddrage i dette eftersyn, da brugerne, mange gange, opdager manglerne/uønskede emner før ejerkontrollen. Så kan brugerne selv fjerne de uønskede emner eller kontakte ejeren/kommunen.

Månedlig eftersyn, som foretages af en kyndig person (f.eks. håndværksuddannet, bygningskontrollant osv.) eller legepladsinspektør. Her bliver legeredskaberne efterset for vedligeholdelse, smøring af bevægelige dele, om der er gået nogle brædder eller dele løs og få det ordnet hurtigst muligt.

Årligt hovedinspektion, som foretages af en certificeret legepladsinspektør. Dette er et gennemgribende eftersyn, der sikrer at legepladsen lever op til gældende regler for sikkerhed og sundhed.