Regler

De fleste legepladser har deres egen regler, som vi anbefaler at man altid sætter sig ind i når man besøger en af landets mange legepladser.

Oftest vil der være opsat skilte med den pågældende legeplads regler.

Regler for offentlig tilgængelige legepladser.

Nogen egentlig lov om sikkerhed/regler på legepladser eksisterer ikke på nuværende tidspunkt. Dog er der en del krav om standarder i bygningsreglementet og alle legepladser skal godkendes af kommunen.

Eksempelvis fremgår det af bygningsreglementet at: 4.4 Legepladsredskaber m.v. Bestemmelse Stk. 1 Legepladsredskaber og lignende på legepladser, der er offentligt tilgængelige, skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskade.

Vejledning 4.4, stk 1 Der henvises til DS/EN 1176, del 1-7 Legepladsudstyr og DS/EN 1177 Stødabsorberende legeplads- underlag. Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, samt DS/EN 12572 Kunstige klatrevægge – sikringspunkter, stabilitetskrav og prøvningsmetoder. Heri er angivet de specifikationer, som bør opfyldes, for i videst muligt omfang at beskytte mod den risiko, der kan være forbundet med, at børn benytter legeredskaber på legepladser.

Andre tekniske specifikationer kan lægges til grund, hvis de giver tilsvarende sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. Bestemmelsen omfatter også skateboardbaner m.v

Ansvaret for legepladsen er, som udgangspunkt ejeren, institutionslederen, skolelederen, boligforeningen osv. Kommunalbestyrelsen har en tilsynsforpligtelse overfor alle legepladser i kommunen, for at sikre at de er sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige forsvarlige.

For at sikre, at legepladsen vedligeholdes og tjekkes efter standarden, så er det vigtigt med 3 eftersyn:

  • Rutinemæssig visuel inspektion (Gerne en daglig inspektion for pludselig skade på legepladsen, glasskår og andre farlige ting. Brugerne af offentlige legepladser kan også hjælpe med dette eftersyn, ved at fjerne uønskede emner fra legeområdet eller kontakte ejeren/kommunen.)
  • Driftsinspektion (En evt. månedlig inspektion, som udføres af kyndig personale eller en legepladsinspektør. Her tjekkes legeredskaberne igennem og der undersøges om delene skal vedligeholdes, smøres eller om der er ting, der er blevet løse.)
  • Årlig hovedinspektion (Her bliver legepladsen tjekket gennemgribende igennem. Legepladsen bliver tjekket for om den overholder gældende regler og skal udføres af en certificeret legepladsinspektør)